Twitter    Draugiem.lv    Facebook    Youtube    Flickr

Nometnes

Posted by Latvijas bernu fonds On May - 15 - 2010

Viens no nozīmīgākajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš 1992.gada, ir vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Šo gadu gaitā uzkrātā pieredze ir vainagojusies ar arvien lielāku bērnu skaitu, kuri ik vasaru guvuši iespēju 10 dienas bez maksas atpūsties, mācīties dažādos radošajos pulciņos, rūpēties pašiem par sevi un līdzcilvēkiem.

Šie bērni ir guvuši arī jaunus draugus, patstāvību, pārvarējuši savu nedrošību un bailes atrasties ārpus mājas bez vecāku atbalsta. Līdz ar to šādas nometnes nav tikai atpūtas laiks ar pilnvērtīgu saturu kvalificētu speciālistu uzraudzībā, bet arī iespēja bērniem mācīties savā situācijā būt pēc iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē. Arī vecākiem tā ir iespēja atpūsties un veltīt laiku pašiem sev.

Katru gadu tiek organizētas vidēji 15 šādas vasaras nometnes visā Latvijā, katrā no tām piedalās 25 bērni vecumā vidēji no 7 līdz 15 gadiem. Mūsu iespējas šo nometņu organizēšanā lielā mērā ir atkarīgas no vietējo pašvaldību atbalsta, kā arī saziedotajiem līdzekļiem.

 

LBF_marts2014 - Copy - Copy

2016.gada 1.martā

Bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām 2016.gada vasarā

Brīdis kad vecāki uzzina, ka ģimenē ienākušais bērniņš neattīstīsies kā vesels bērns, ir smags. Vecākiem jāmācās ar šo faktu sadzīvot, dzīvot tālāk un sniegt bērnam visu, kas var palīdzēt viņam nākotnē kļūt pēc iespējas patstāvīgākam. Kopumā Latvijā ir gandrīz 8 000 bērni ar invaliditāti. Bet ir vēl ļoti daudz bērnu ar īpašām vajadzībām bez invaliditātes statusa, tādējādi reālais šo bērnu skaits ir daudz lielāks.

Viena no mūsu nozīmīgākajām ikgadējām aktivitātēm ir bezmaksas vasaras nometnes šiem īpašajiem bērniem no visdažādākajiem Latvijas novadiem un pilsētām. Nometņu mērķi ir uzlabot bērnu pašsajūtu, emocionālo stāvokli, pašapziņu. Tādējādi arī nometņu programmas tiek veidotas, lai nodrošinātu to dalībniekiem saturisku izklaidi, organizēt bērnus laiku tā, lai tie spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas. Nometnēs piedalās bērni ar dažādiem attīstības, spēju un uztveres līmeņiem, tādēļ nometņu vadītāji, gatavojot nometņu programmas, plāno, lai tajās atbilstoši savam spēju līmenim varētu piedalīties katrs dalībnieks, lai nevienam nebūtu jāpaliek malā.

Dalība nometnē ir sava veida izaicinājums bērniem gan attiecībā uz savu iemaņu un prasmju pielietojumu, gan komunikācijā ar citiem – vienaudžiem (ar un bez speciālām vajadzībām), pieaugušajiem, dažādu sabiedrisku vietu apmeklējumos, darbojoties gan individuāli, gan komandā. Nometņu laikā bērni piedzīvo atklāsmes un draudzības prieku. Desmit dienu garumā bērni mācās būt pastāvīgi, paši organizēt savu laiku, izzināt savas spējas dažādu radošo darbnīcu, sporta un citu aktivitāšu dalībā. Bez tam nometnes ir arī iespēja vecākiem 10 dienas atpūsties, jo bērni ar īpašām vajadzībām prasa īpašu un nepārtrauktu uzmanību. Mūsu darba pieredze rāda, ka parasti šādā ģimenē viens no vecākiem nevar strādāt algotu darbu, bieži tās ir nepilnas ģimenes.

Šis būs jau 24.gads mūsu nometņu organizēšanas pieredzē. Ik gadu nometnēs piedalās vidēji 650 bērni. Esam pārliecinājušies, ka šādas nometnes ir viens no visefektīvākajiem īpašo bērnu rehabilitācijas un personību attīstības veidiem. Lielā mērā paveiktais bijis iespējams pateicoties nometņu atbalstītājiem, tādēļ pateicamies ikvienam par līdz šim sniegto atbalstu šādu nometņu rīkošanā!

Mūsu iespējas šo nometņu rīkošanā galvenokārt ir atkarīgas no savāktajiem ziedojumiem šim mērķim. Tādēļ aicinām atbalstīt bezmaksas vasaras nometņu rīkošanu šī gada vasarā, kurās bez dalības maksas varēs piedalīties bērni ar īpašām vajadzībām, bērni no daudzbērnu maznodrošinātajām, trūcīgām, audžu un aizbildņu ģimenēm.

Kontakttālrunis jautājumos par nometnēm 67542072.

Pieteikt bērnu nometnei varat aizpildot pieteikuma anketu: PIETEIKT BĒRNU NOMETNEI

Atbalstu nometņu bērniem ar īpašām vajadzībām rīkošanai varat sniegt zvanot uz ziedojumu tālruni 90006484 un ziedot Eur 1.42*

Kā arī varat izmantot iespēju ziedot** internetā: ŠEIT
Vai arī ziedot ar pārskaitījumu uz Latvijas Bērnu fonda rekvizītiem:

Latvijas Bērnu fonds
Reģ. Nr.: 40008018725
Konta Nr.:LV42UNLA0002000707402
Banka: A/S „SEB Banka”

* Tā kā no katra ziedotā EUR 1.42 SIA „Lattelecom” ietur maksu par pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu EUR 0,14 Eur + PVN par katru notikušo zvanu, tad faktiskā ziedojumu summa atkarīga no tā vai abonents samaksā rēķinu, vai neapstrīd vēlāk veikto zvanu.

** Ar LR Finanšu ministrijas 2005.gada 16.marta lēmumu Nr.8 Latvijas Bērnu fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, ziedotājiem piemēro noteiktas atlaides.

 

nometnes-2015 167

2015.gada 4.septembrī

650 bērni piedalījušies LBF rīkotajās vasaras nometnēs

Līdz ar augustu noslēdzās arī pēdējā Latvijas Bērnu fonda šī gada vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopumā šajā vasarā, pateicoties ziedotājiem un atbalstītājiem, noorganizētas 26 bezmaksas vasaras nometnes, kurās atpūtās 650 bērni no visas Latvijas!

Līdz ar vasaru noslēdzies arī viens no gaidītākajiem bērnu un ģimeņu gada notikumiem – bezmaksas vasaras nometnes. Ar gandarījumu varam teikt, ka šajā vasarā Latvijas Bērnu fonds, pateicoties ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem ir noorganizējis 26 bezmaksas nometnes 650 bērniem!

Nometnēs piedalījās bērni no visiem Latvijas reģioniem – Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Dobeles, Aizkraukles, Bauskas, Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Smiltenes, Cēsīm, Preiļiem, Līvāniem, u.c. Šovasar kopumā norisinājās 12 nometnes bērniem ar speciālām vajadzībām, 2 specializētā nometne bērniem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, 4 integrējošās nometnes bērniem ar un bez speciālām vajadzībām, 1 nometne bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm, kā arī 7 specializētās nometnes vardarbībā cietušajiem bērniem.

Katra nometne norisinājās desmit dienas un katrai no tām bija atšķirīga tematika, piemēram, Dabas brīnumi, Mīļumlāde, Kopā, Vasaras vārti, Raibumi, Augusta brīnumi, Sapņu lidojums, Valdardzēni, Sauleszaķi, Draugi, Dzintariņi, Krāsainā vasara, Piedzīvojums Mežezerā, Vasara kā pasakā u.c. Atbilstoši tematikai norisinājās radošās darbnīcas, izvēlēti ekskursiju galamērķi, gatavotas dāvanas vecākiem, bija izjādes ar zirgiem, kopīgi pārgājieni, nometņu video veidošana, masku gatavošana. Tika veidoti nometņu karogi, bērni mācījās kā rīkoties, ja kādam jāsniedz pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība, skrēja stafetes, mācījās dejot, origami, gleznot, gatavot ēst, apgleznoja akmeņus, uzveda teātra izrādes, piedalījās dažādu uzdevumu trasēs un daudz daudz ko citu.

Septiņas nometnes šovasar norisinājās vardarbībā cietušajiem bērniem, no kurām trīs bija pavisam īpašas – tās cietušajiem bērniem norisinājās kopīgi ar ģimenēm. Šo trīs nometņu laikā 21 ģimenei bija iespēja speciālistu uzraudzībā padziļināti praktiski apgūt iemaņas nevardarbīgā bērnu audzināšanā, savstarpējā komunikācijā u.tml. Nometnes bija iespēja arī bērnu emocionālās audzināšanas treniņus izgājušiem speciālistiem detalizēti apgūt visas iespējamās nianses turpmākā darba ar ģimenēm nodrošināšanā, kā arī apgūto zināšanu stiprināšanā. Četras šādas nometnes norisinājās arī pagājušajā vasarā. Šīs nometnes tika rīkotas EEZ finanšu instrumenta 2009 – 2014.g. perioda programmas „NVO fonds” projekta „Audzināsim bērnu nevardarbīgi!” (līgums nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/057/039) ietvaros, ko īsteno Latvijas Bērnu fonds.

Nometņu dalībnieki īpaši priecājās par ciemiņiem – aktīvistu par tīru vidi Cūkmenu, kas atraktīvā veidā stāstīja bērniem kā sargāt un saudzēt apkārtējo vidi. Lielu prieku Dobeles un Ventspils vardarbībā cietušo bērnu nometnēs sagādāja udensbumbas.lv, kas uzdāvināja iespēju mazākiem un lielākiem dalībniekiem izpriecāties piepūšamajās un ūdens atrakcijās! A/S „Sadales tīkls” darbinieki aizrautīgi izglītoja lielākus un mazākus nometņu dalībnieku elektrodrošības jautājumos. Milzīgs atbalsts nometņu rīkošanā ir nometņu darbinieki un mūsu brīvprātīgie darbinieki novados! Bez šo cilvēku pašaizliedzīgā darba un mīlestības pret bērniem nometnes būtu praktiski neiespējami  noorganizēt!

Nometnes nebūtu iespējamas bez ziedotāju palīdzības – pagājušā gada Ziemassvētku un šī gada Lieldienu labdarības akcijas „NEPAEJ GARĀM!” atbalstītājiem, A/S „Latvijas valsts meži”, ABLV Charitable Foundation, Rīgas Domes, Latvijas Vides aizsardzības fonda, A/S „Latvijas Finieris”, Rietumu Bankas labdarības fondam, SIA „Kurekss”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Ķekava-PMK” un daudzu daudzu citu uzņēmumu un vairāku vietējo pašvaldību atbalstam!

 

29 Responses

 1. Tatjana Said,

  Большое, человеческое СПАСИБО за то, что даете возможность нашим детям почувствовать себя частичкой общества.Сейчас трудно всем, а детям с особыми потребностями особенно.Ваши лагеря -это доброта умноженная на заботу.Звенящий от счастья голос ребенка , рассказывающий о лагере-это лучшая оценка.
  Огромное Вам спасибо за Вашу работу!!!!
  с уважением, мама Влада.

  Posted on October 21st, 2011 at 12:04

 2. Latvijas bernu fonds Said,

  Добрый день мама Влада!
  Спасибо вам за тёплые слова, мы очень рады что ваш ребёнок получил много положительных эмоций и отдохнул в нашем лагере. Ваши слова дадут нам сил и вдохновение и дальше продолжить начатую 20 лет назад работу. Вам желаем много сил и терпения!
  С уважением Латвийский детский фонд

  Posted on November 1st, 2011 at 11:29

 3. zane Said,

  Labdien, kad būs pieejami nometņu grafiki? Interesē Jelgavas pilsēta/novads?

  Posted on February 1st, 2012 at 16:02

 4. Latvijas bernu fonds Said,

  Labdien, Zane! Šī gada vasaras nometņu grafiks būs gatavs uz maija beigām. Tomēr plānoto nometņu grafiku centīsimies ievietot mājas lapā pēc iespējas ātrāk.

  Posted on February 3rd, 2012 at 10:22

 5. Dzintra Said,

  Labdien!
  Vai nometnei noderētu galda spēles? Cik nometnes notiek vienlaicīgi un cik bērni ir vienā nometnē?

  Posted on April 7th, 2012 at 20:17

 6. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Dzintra!
  Protams, galda spēles ir visnotaļ iemīļotas bērnu vidū. Tas ir labs laika pavadīšanas veids gan bērniem ar, gan bez kustību traucējumiem…
  Vienā nometnē ir 12 – 30 bērni (atkarībā no nometnes veida) un vienlaicīgi var notikt viena vai vairākas nometnes. Nometņu grafiki būs gatavi un pieejami mūsu mājas lapā tuvāk vasarai.

  Posted on April 10th, 2012 at 9:16

 7. Dzintra Said,

  Ir varianti- uzdāvinu kādas 2-4 spēles vai iedodu uz nometņu laiku 10-15. Lūdzu atsūtiet kādu tel. nr. lai varētu izrunāt kā būtu ērtāk/izdevīgāk.
  @ – dzintrabb@gmail.com

  Posted on April 11th, 2012 at 23:13

 8. Ramona Said,

  Vai pastāv iepēja, ka varētu atrasties vieta vasaras nometnei sportiskam 15 gadus vecam manā āizbildniecībā nodotam zēnam? Intereses basketbols.

  Posted on May 23rd, 2012 at 13:00

 9. Latvijas Bernu fonds Said,

  Šajā vasarā organizējam nometnes arī bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm. Ja esat šādā statusā, tad droši piesakat zēnu nometnei: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511

  Posted on May 24th, 2012 at 8:56

 10. sanita Said,

  Labvakar! welos uzinat no kura datuma notiks nometne mezezera? mana meita velas braukt uz to nometni.

  Posted on May 31st, 2012 at 23:11

 11. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Sanita!

  Ar nometņu grafiku varat iepazīties šeit: http://www.lbf.lv/wp-content/uploads/Nomentes_2012_grafiks_www.pdf
  Pēc tam varat pieteikt meitu nometnei, aizpildot šo anketu: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511

  Posted on June 1st, 2012 at 8:23

 12. sandis Said,

  vai butu iespeja dabut finansejumu no bernu fonda prieks nometni?

  Posted on January 26th, 2013 at 19:25

 13. Latvijas Bernu fonds Said,

  Sveiki!

  Grūti atbildēt uz jautājumu. Latvijas Bērnu fonds pats organizē ik gadu nometnes. Bet noteikti var zvanīt uz mūsu tālruņa numuru – 67542072 un uzzināt ko vairāk.

  Posted on February 4th, 2013 at 12:38

 14. Kristīna Said,

  Labdien!

  Vai ir iespēja pieteikties bērnu nometnei kā brīvprātīgam darbiniekam/palīgam?
  Ja jā, tad kā un kur ?

  Posted on April 13th, 2013 at 11:48

 15. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Kristīna!

  Lūdzu atsūti vēstuli uz mūsu e-pastu: bernufonds [@] latnet.lv, kurā uzraksti savu vēlmi un iepriekšējo pieredzi darbā ar bērniem. Tad zināsim kā Tevi sameklēt vajadzības gadījumā.

  Posted on April 15th, 2013 at 12:10

 16. Maris Said,

  Cik bērnu Latvijā neapmeklē skolu?

  Cik bērnu Latvijā ir bezpajumtnieki?

  Cik bērnu Latvijā cieš no vardarbības?

  Cik bērnu Latvijā dzīvo badā vai pusbadā?

  Meklēju informāciju!

  Posted on May 5th, 2013 at 20:16

 17. Latvijas Bernu fonds Said,

  Sveiki, Māri!
  Visprecīzāko sākotnējo informāciju mēs ieteiktu meklēt statistisko datu krājumā “Bērni Latvijā”. Jaunākais krājums pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldē: http://www.csb.gov.lv/
  Pēc tam informāciju vēl var meklēt nozaru ministrijās.
  Mēs varam sniegt informāciju par vardarbībā cietušajiem bērniem tikai valsts finansējuma ietvaros.

  Posted on May 7th, 2013 at 14:41

 18. Kitija Said,

  Labdien!
  Esmu pieteikusi savu dēlu (Robertu Stepiņu) vasaras nometnei (bērniem ar īpašām vajadzībam), taču joprojām neesmu saņēmusi nekādu ziņu, kā arī Jūsus mājas lapā pagaidām vēl nav informācijas par vasaras nometņu grafiku 2013.gadam. Cik atceros pagājušajā gadā nometnes jau notika jūnija vidū, bet tagad jau tuvojas maija beigas, bet vēl nekādas informācijas. Vēlējos uzzināt kad būs pieejams nometņu grafiks?
  Paldies!

  Posted on May 19th, 2013 at 17:18

 19. Aļona Rabčuka Said,

  Labdien! Es aizpildīju pieteikuma formu nometnītei priekš dēla (Dinis Rabčuks), uztraucos, ka nav apstiprinājuma par pieteikuma saņemšanu! Un kāda ir situācija, mēs varam cerēt uz vietiņu, jo es labi saprotu, ka to nav daudz? Paldies

  Posted on May 21st, 2013 at 8:44

 20. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Aļona!
  Atbildi esam nosūtījuši uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

  Posted on May 29th, 2013 at 11:09

 21. Svetlana Said,

  Здравствуйте ! Моему сыну 10 лет (Raimonds Pikša) имеем инвалидность с 1 года по зрению носим очки хотелось бы в лагерь отправить ребенка страдает (писается)

  Posted on July 4th, 2013 at 16:10

 22. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien!

  Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu bērna dalībai nometnē: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511 Skatīsimies vai ir vēl kāda brīva vieta palikusi ar un Jums sazināsimies.

  Posted on July 4th, 2013 at 16:17

 23. Līga A. Said,

  Liels paldies LBF un tā atbalstītājiem par rīkotām bērnu nometnēm !
  Šīs nometnes dod iespēju mūsu īpašiem bērniem izrauties no četrām sienām un izbaudīt bērnību, kā veseliem bērniem. Pateicoties organizatoriem un personālam bērni jauki pavada laiku un jūtās droši.
  Droši par bērniem jūtamies arī mēs-vecākie! Tas dod iespēju arī mums atpūsties, lai ar jauniem spēkiem turpināt cīņu par mūsu bērnu veselību un labklājību!

  Ar cieņu un pateicību bērna ar īpašām vajadzībām mamma Līga A.

  Posted on July 22nd, 2014 at 14:41

 24. Sana Said,

  Labdien!
  Liels paldies par nometni MĒS – PASAULES BĒRNI, Mēžezerā un tās organizētājai Guntai Jaundzemai!
  Kristoferam ļoti tā patika. Desmit dienas pagāja ļoti ātri, jo bija piesātināts dienas grafiks. Ik dienu notika sporta nodarbības, peldēšana vakaros, radošās darbnīcas. Mājās atveda pilnu koferi ar paša gatavotām dāvanām. Liels paldies asistentei Sanitai, kas ļoti palīdzēja Kristoferam ikdienas darbiņos.
  Kristofera māmiņa.

  Posted on August 12th, 2014 at 14:05

 25. Jolanta Said,

  Labdien,
  Interesēja vai kāda no nometnēm ir paredzēta arī akliem bērniem? 13 gadus veca meitene, kura pavisam nesen zaudējusi redzi.

  Posted on May 28th, 2015 at 7:39

 26. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Jolanta!

  Šogad nav nevienas nometnes, kas būtu paredzēta īpaši vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem. Tomēr šo meiteni varat noteikti pieteikt nometnēm, aizpildot pieteikuma anketu: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511

  Posted on June 3rd, 2015 at 9:44

 27. Nataļja Said,

  Labdien
  Paldies par nometni Sapņu Lidojums,kas notika Usma kempingā manai meitiņai ļoti patika liels paldies nometnes vadītājai Andai Auzai par patīkamo pavadīto laiku viņa teica ja nākamo gadu atkal būs tad viņa atkāl gribēs tur pavadīt laiku.

  Posted on July 2nd, 2015 at 20:51

 28. Anda Said,

  Labdien, vai ir iespēja pieteikt 5 gadus vecu bērniņu ar BCT kādai nometnei?

  Posted on July 29th, 2015 at 16:08

 29. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Anda!

  Mūsu nometnēs var piedalīties bērni no 7 gadu vecuma. Gaidīsim Jūsu pieteikuma bērna dalībai nometnē pēc diviem gadiem!

  Posted on July 30th, 2015 at 14:20

Add A Comment