Twitter    Draugiem.lv    Facebook    Youtube    Flickr

Nometnes

Posted by Latvijas bernu fonds On May - 15 - 2010

Viens no nozīmīgākajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš 1992.gada, ir vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Šo gadu gaitā uzkrātā pieredze ir vainagojusies ar arvien lielāku bērnu skaitu, kuri ik vasaru guvuši iespēju 10 dienas bez maksas atpūsties, mācīties dažādos radošajos pulciņos, rūpēties pašiem par sevi un līdzcilvēkiem.

Šie bērni ir guvuši arī jaunus draugus, patstāvību, pārvarējuši savu nedrošību un bailes atrasties ārpus mājas bez vecāku atbalsta. Līdz ar to šādas nometnes nav tikai atpūtas laiks ar pilnvērtīgu saturu kvalificētu speciālistu uzraudzībā, bet arī iespēja bērniem mācīties savā situācijā būt pēc iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē. Arī vecākiem tā ir iespēja atpūsties un veltīt laiku pašiem sev.


Katru gadu tiek organizētas vidēji 15 šādas vasaras nometnes visā Latvijā, katrā no tām piedalās 25 bērni vecumā vidēji no 7 līdz 15 gadiem. Mūsu iespējas šo nometņu organizēšanā lielā mērā ir atkarīgas no vietējo pašvaldību atbalsta, kā arī saziedotajiem līdzekļiem.

LBF_nometnes_2014

2014.gada 15.septembrī

650 BĒRNI PIEDALĪJUŠIES LBF RĪKOTAJĀS VASARAS NOMETNĒS

Augustā noslēdzās pēdējā Latvijas Bērnu fonda šī gada nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopumā šajā vasarā pateicoties mūsu ziedotājiem un atbalstītājiem tika noorganizētas 25 bezmaksas vasaras nometnes, kurās atpūtās 650 bērni no visas Latvijas!

Līdz ar vasaru noslēdzies arī viens no gaidītākajiem bērnu un ģimeņu gada notikumiem – bezmaksas vasaras nometnes. Ar gandarījumu varam teikt, ka šajā vasarā Latvijas Bērnu fonds, pateicoties ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem ir noorganizējis 25 bezmaksas nometnes 650 bērniem! Nometnēs piedalījās bērni no visiem Latvijas reģioniem – Kuldīgas, Jelgavas, Dobeles, Aizkraukles, Bauskas, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Smiltenes, Cēsīm, Preiļiem, Līvāniem, u.c. Šovasar norisinājās 13 nometnes bērniem ar speciālām vajadzībām, 2 specializētās nometnes bērniem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, 2 integrējošās nometnes bērniem ar un bez speciālām vajadzībām, 1 nometne bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm.

Katra nometne norisinājās desmit dienas un katrai no tām bija atšķirīga tematika, piemēram, Brīnumkuģis, Krāsainā vasara, Pasaku pasaulē, Rūķu vasara, Draugi, Liekam jaunu bildi iekšā, Tu neesi viens, Vitamīni, Jūrnieku sapņi, Būsim kopā, Jūras priedes pasakas. Atbilstoši tematikai norisinājās radošās darbnīcas, izvēlēti ekskursiju galamērķi, gatavotas dāvanas vecākiem, bija izjādes ar zirgiem, kopīgi pārgājieni, nometņu video veidošana, masku gatavošana, leijerkastu darināšana, papīra kuģu un cepuru meistarošana, tika veidoti nometņu karogi, bērni mācījās kā rīkoties, ja kādam jāsniedz pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība, spēlēja bebru un dvieļu bolu, orientējās pēc saulrieta, skrēja stafetes un daudz daudz ko citu.

Septiņas nometnes šovasar norisinājās vardarbībā cietušajiem bērniem, no kurām četras bija pavisam īpašas – tās cietušajiem bērniem norisinājās kopīgi ar ģimenēm. Šo četru nometņu laikā 20 ģimenēm bija iespēja speciālistu uzraudzībā padziļināti praktiski apgūt iemaņas nevardarbīgā bērnu audzināšanā, savstarpējā komunikācijā u.tml. Nometnes bija iespēja arī bērnu emocionālās audzināšanas treniņus izgājušiem speciālistiem detalizēti apgūt visas iespējamās nianses turpmākā darba ar ģimenēm nodrošināšanā, kā arī apgūto zināšanu stiprināšanā. Šīs nometnes tika rīkotas EEZ finanšu instrumenta 2009 – 2014.g. perioda programmas „NVO fonds” projekta „Audzināsim bērnu nevardarbīgi!” (līgums nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/057/039) ietvaros, ko īsteno Latvijas Bērnu fonds.

Nometņu dalībnieki īpaši priecājās par ciemiņiem – aktīvistu par tīru vidi Cūkmenu, kas atraktīvā veidā stāstīja bērniem kā sargāt un saudzēt apkārtējo vidi. Lielu prieku Dobeles un  Valmieras vardarbībā cietušo bērnu nometnēs sagādāja udensbumbas.lv, kas uzdāvināja iespēju mazākiem un lielākiem dalībniekiem izpriecāties piepūšamajās un ūdens atrakcijās! Jau vairākus gadus nometņu dalībniekiem ir iespēja spēlēt un rīkot turnīrus ar aizraujošo spēli Mankala. A/S „Sadales tīkls” darbinieki aizrautīgi izglītoja lielākus un mazākus nometņu dalībnieku elektrodrošības jautājumos. Milzīgs atbalsts nometņu rīkošanā ir nometņu darbinieki un mūsu brīvprātīgie darbinieki novados! Bez šo cilvēku pašaizliedzīgā darba un mīlestības pret bērniem nometnes būtu praktiski neiespējami  noorganizēt! Īpašu paldies vēlamies teikt arī nometņu informatīvajiem atbalstītājiem vasaras garumā – interneta portālam Delfi, Nacionālajai ziņu aģentūrai LETA, uzņēmumiem Lursoft, Guru Media.

Nometnes nebūtu iespējamas bez ziedotāju palīdzības – pagājušā gada Ziemassvētku un šī gada Lieldienu labdarības akcijas „NEPAEJ GARĀM!” atbalstītājiem, A/S „Latvijas valsts meži”, A/S „Latvijas Finieris”, SIA „Kurekss”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, ABLV Charitable Foundation, Rietumu Bankas labdarības fondam, kolektīvās iepirkšanās portālam cherry.lv un daudzu daudzu citu uzņēmumu un vairāku vietējo pašvaldību atbalstam!

Šovasar Latvijas Bērnu fonds iespēju robežās turpināja finansiāli atbalstīt arī citu organizāciju rīkotās bērnu nometnes un radošās darbnīcas – darbnīcu “Stropiņš” (biedrība “Ģimenes centrs –Nāc!”), biedrību Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem, jauniešu darba nodrošināšanas organizēšanu vasarā Aizputē u.c.

LBF_marts2014 - Copy - Copy

2014.gada 13.maijā

Plānoto nometņu grafiks 2014.gada vasarā

Ar šajā vasarā plānoto bezmaksas nometņu grafiku varat iepazīties ŠEIT.

 

2014.gada 18.martā

Bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām 2014.gada vasarā

Pagājušajā vasarā mūsu rīkotajās bezmaksas vasaras nometnēs dažādi aizraujoši piedzīvojumi sagaidīja 700 bērnus no dažādiem Latvijas novadiem. Bērni ar īpašām vajadzībām, ratiņkrēslos, no audžu un aizbildņu, maznodrošinātām, daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm ik gadu gaida šīs nometnes, kuras lielā mērā iespējamas pateicoties mūsu atbalstītājiem. Paldies sakām ne tikai savā, bet arī visu ģimeņu un jo īpaši bērnu vārdā!

Nometņu laikā bērni mācās kļūt pēc iespējas patstāvīgāki, iegūst draugus, pašapziņu, iemācās sadzīves prasmes, peldēt, atklāj jaunus talantus, ekskursiju laikā iepazīst Latviju un mūsu skaisto dabu. Dažs desmit dienu laikā iemācījies dejot, dažs vairs nekautrējās runāt publikas priekšā vai pirmo reizi ierauga jūru.

Arī šovasar vēlamies uzdāvināt vasaru šiem bērniem. Esam iecerējuši noorganizēt vairāk nekā 20 bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, no aizbildņu un audžu ģimeņu bērniem visā Latvijā!

Papildus tiks rīkotas 7 specializētās nometnes vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanai. Šīm nometnēm līdzekļi tika savākti pagājušā gada Ziemassvētku labdarības akcijas ”Nepaej garām!”  laikā .

Kontakttālrunis jautājumos par nometnēm 67542072.

Pieteikt bērnu nometnei varat aizpildot šo pieteikuma anketu ik gadu sākot ar 1.martu:

Pieteikt bērnu nometnei

Atbalstu šo nometņu rīkošanai varat sniegt zvanot uz ziedojumu tālruni 90006484 un ziedot Eur 1.42*

Kā arī varat izmanto iespēju ziedot internetā: spied ŠEIT
Vai arī ziedot ar pārskaitījumu uz Latvijas Bērnu fonda rekvizītiem:

Latvijas Bērnu fonds
Reģ. Nr.: 40008018725
Konta Nr.:LV42UNLA0002000707402
Banka: A/S „SEB Banka”

* Tā kā no katra ziedotā lata SIA „Lattelecom” ietur maksu par pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu Ls 0,14 Eur + PVN par katru notikušo zvanu, tad faktiskā ziedojumu summa atkarīga no tā vai abonents samaksā rēķinu, vai neapstrīd vēlāk veikto zvanu.

Ar LR Finanšu ministrijas 2005.gada 16.marta lēmumu Nr.8 Latvijas Bērnu fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas saskaņā ar likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedotājiem piemēro noteiktas atlaides.

 

Salidojums_10_11082013 (101)

2013.gada 28.augustā

NOSLĒGUSIES PĒDĒJĀ LATVIJAS BĒRNU FONDA VASARAS NOMETNE

Šodien noslēdzās pēdējā Latvijas Bērnu fonda šī gada nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopumā šajā vasarā pateicoties mūsu ziedotājiem un atbalstītājiem tika noorganizētas 27 bezmaksas vasaras nometnes, kurās atpūtās 700 bērni no visas Latvijas!

Līdz ar vasaru noslēdzas arī viens no gaidītākajiem bērnu un ģimeņu gada notikumiem – bezmaksas vasaras nometnes. Ar gandarījumu varam teikt, ka šajā vasarā Latvijas Bērnu fonds, pateicoties ziedotājiem un atbalstītājiem ir noorganizējis 27 bezmaksas nometnes 700 bērniem! Šovasar nometnēs piedalījās ne tikai bērni ar īpašām vajadzībām, bet arī bērni no audžu un aizbildņu ģimenēm, no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni ar cukura diabētu, bērni ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos. Nometnēs piedalījās bērni no visu Latvijas reģionu novadiem – Ēdoles, Saldus, Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Cēsīm, Rožupes, Preiļiem, Rugājiem u.c. Septiņas no nometnēm šovasar bija īpašas – vardarbībā cietušajiem bērniem.

Katra nometne norisinājās desmit dienas un katrai no tām bija atšķirīga tematika, piemēram, Meža bērni, Taureņu lidojums, Krāsainā vasara, Vasaras vārti, Tu neesi viens, Meža noslēpums, Pasaku mežs, Fantāziju mežs, Vai Kalnarušķis mājās?, Kāpu priedes stāsts, Bites ceļojums. Atbilstoši tematikai norisinājās radošās darbnīcas, izvēlēti ekskursiju galamērķi, gatavotas dāvanas vecākiem.

Nometņu noslēgumā norisinājās jau par gaidītu tradīciju kļuvušais LBF rīkoto vasaras nometņu dalībnieku salidojums. Šī gada – jau 15. salidojuma, tēma bija „Koki ienāk pilsētā”. 10. un 11. augustā atpūtas bāzē „Mežezers” Pļaviņu novadā pie Odzes ezera 250 mazie nometņu dalībnieki darbojās aizraujošās radošajās darbnīcās, sportoja, izlēkājās piepūšamajās atrakcijās, dziedāja un dejoja. Tās bija divas prieka un smieklu pilnas dienas!

Milzīgs atbalsts nometņu rīkošanā ir nometņu darbinieki un mūsu brīvprātīgie darbinieki novados! Bez šo cilvēku pašaizliedzīgā darba un mīlestības pret bērniem nometnes būtu praktiski neiespējami noorganizēt! Īpašu paldies vēlamies teikt arī nometņu informatīvajiem atbalstītājiem vasaras garumā – interneta portālam Delfi, uzņēmumiem JCDecaux, euro AWK, Remora.

Nometnes nebūtu iespējamas bez ziedotāju palīdzības – pagājušā gada Ziemassvētku un šī gada Lieldienu labdarības akcijas „NEPAEJ GARĀM!” atbalstītājiem, A/S „Latvijas valsts meži”, SIA „Alpha Baltic”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, Rietumu Bankas labdarības fondam, ABLV Charitable Foundation, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un daudzu daudzu citu uzņēmumu un vairāku vietējo pašvaldību atbalstam! Vissirsnīgāko paldies vēlamies pateikt ikvienam par šo vasaru – atbalstītāju ir daudz un ikviena palīdzība ir bijusi ļoti nozīmīga, jo „Tas spēks, ko neredz pilienā, top  liels un varens kopumā”!

Paldies_Foto_2013

2013.gada 16.augustā

Ar pozitīvām emocijām aizvadīts 15. LBF vasaras nometņu salidojums

Aizvadītajā nedēļas nogalē atpūtas bāzē „Mežezers” Pļaviņu novadā norisinājās 15. Latvijas Bērnu fonda rīkoto vasaras nometņu dalībnieku salidojums. Ar lielu prieku un aizrautību 250 bērni no dažādām nometnēm piedalījās radošajās darbnīcās ar tēmu „KOKI IENĀK PILSĒTĀ”. Kopumā šajā vasarā sniegta iespēja bērniem bez maksas piedalīties 27 vasaras nometnēs, 10 no tām ar AS „Latvijas valsts meži” atbalstu. Visās nometnēs kā īpašais viesis tika sagaidīts arī tīru mežu aizstāvis Cūkmens.

Salidojumā piedalījās bērni no visas Latvijas. Divu dienu garumā salidojuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties tematiski radošajās darbnīcās, ko veidoja AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Finieris”, Tērvetes dabas parks, Kalsnavas arborētums un aizrautīgais darbmācības skolotājs Jānis Aizups. Šajās dienās tapa bērnu darbu izstāde gan no visas vasaras garumā veidotajiem darbiem, gan salidojumā zīmētie darbi „Mans tīrais mežs”.

Bērnos valdīja patiess prieks par iespējām radoši darboties un pašu rociņām izveidot mākslas darbus, kurus paņemt līdzi. Visas grupiņas bija sagatavojušas arī mājas darbus- oriģinālus priekšnesumus, kurus vakarā demonstrēja uz uzbūvētas skatuves. Visi jutās kā īsti mākslinieki, kas labo noskaņojumu tikai vairoja.

Visi bērni aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs – gan stafetēs, gan jautrajās Annels piepūšamajās atrakcijās! Te valdīja ne tikai īstens sacensību noskaņojums, bet skanēja arī smiekli un jautras bērnu čalas.

Latvijas Bērnu fonds izsaka pateicību par palīdzību salidojuma organizēšanā un nodrošināšanā AS „Latvijas valsts meži”, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas Dome, Rīgas Satiksme, Tērvetes dabas parks, Latvijas Finieris, Latvijā Audzētu dārzeņu loģistika, Mārtiņa Beķereja, Fazer maiznīca, PRP, Popcorn Cinema, Latgales Piens, Preiļu siers, Aldaris, Amareks, Rīgas Piensaimnieks, Maestro u.c. Personīgs paldies darbmācības skolotājam Jānim Aizupam no Jelgavas, un Rīgas Skolēnu pils Teātra „Zīļuks” dalībniekiem un vadītājai Laurai Paeglei, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem.

Kopumā šajā vasarā 27 nometnēs piedalījās 700 bērni ar īpašām vajadzībām, bērni no audžu un aizbildņu ģimenēm, no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni ar cukura diabētu, bērni ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, kā arī vardarbībā cietušie bērni.

2013.gada 8.augustā

NOTIKS 15.LATVIJAS BĒRNU FONDA VASARAS NOMETŅU DALĪBNIEKU SALIDOJUMS

Šī gada 10. un 11. augustā atpūtas bāzē „Mežezers” Pļaviņu novadā Aiviekstes pagastā notiks jubilejas – 15. Latvijas Bērnu fonda rīkoto vasaras nometņu dalībnieku salidojums. Šī gada salidojuma tēma ir „KOKI IENĀK PILSĒTĀ” un tajā piedalīsies 250 bērni no visas Latvijas. pateicoties mūsu ziedotājiem un atbalstītājiem, šajā vasarā norisinās 27  bezmaksas vasaras nometnes, kurās piedalās 700 bērni no visas Latvijas.

Par iemīļotu un gaidītu notikumu visu Latvijas Bērnu fonda (LBF) organizēto vasaras nometņu bērniem ik vasaru ir kļuvis tradicionālais svinīgais vasaras noslēguma pasākums – visu nometņu dalībnieku salidojums. Šī gada salidojumā piedalīsies bērni no Rīgas, Kuldīgas, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Aizkraukles, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Cēsu, Rožupes, Preiļu, Rugāju un citiem novadiem. Uz salidojumu tiek aicināti bērnu sociālās aprūpes iestāžu mazākie un lielākie iemītnieki, 8 bērni no katras nometnes. Dalība salidojumā bērniem ir bezmaksas.

Šogad, pēc svinīgās atklāšanas un karoga pacelšanas, salidojuma pirmā diena,  sāksies ar tematiski radošajām darbnīcām sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Finieris”, Tērvetes dabas parku un Kalsnavas arborētumu.  Sākot ar puzles likšanu un līdz pat tējas paliktnīšu veidošanu, ikvienam dalībniekam būs iespēja radoši izpausties. Dienas laikā tiks ierīkota bērnu darbu izstāde, kas tapuši visas vasaras garumā nometņu laikā.

Pēc aktīva darba dalībniekus koncertā priecēs talantīgā aktrise Karīna Tatarinova, vēlāk sekos pašu nometņu dalībnieku sagatavotie priekšnesumi. Dienas noslēgumā būs dejas, kam sekos  lielā ugunskura iekuršana un kāds pārsteigums.

Savukārt salidojuma otrajā dienā bērni piedalīsies Mežezera sporta dienā. Bērnu komandas sagaida dažādu šķēršļu un stafešu pievarēšana gan uz zemes, gan piepūšamajās Annels atrakcijās. Sporta dienas noslēgumā motociklistu kluba Quest of the Roads dalībnieki visus bērnus izvizinās ar visdažādākajiem motocikliem! Šī ir ļoti gaidīta salidojuma tradīcija jau vairāku gadu garumā gan mazāku, gan lielāku bērnu vidū. Noslēgumā – salidojuma svinīgais noslēgums, kā arī visu bērnu apbalvošana. Dāvanas bērniem šogad palīdzējuši sarūpēt uzņēmumi Zvaigzne ABC un Veiters.

Pastāvīgi brīvprātīgie salidojuma atbalstītāji ir Nacionālie bruņotie spēki – karavīri palīdzēs bērniem ar īpašajām vajadzībām līdzdarboties salidojuma aktivitātēs.

Salidojuma rīkošanu šovasar atbalsta Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas Dome, Rīgas Satiksme, AS „Latvijas valsts meži”, Tērvetes dabas parks, Latvijas Finieris, Latvijā Audzētu dārzeņu loģistika, Mārtiņa Beķereja, Fazer maiznīca, PRP, Popcorn Cinema, Latgales Piens, Preiļu siers, Aldaris, Amareks, Rīgas Piensaimnieks, Maestro u.c. Personīgs paldies darbmācības skolotājam Jānim Aizupam no Jelgavas, un Rīgas Skolēnu pils Teātra „Zīļuks dalībniekiem un vadītājai Laurai Paeglei

Kopumā šajā vasarā 27 nometnēs piedalās 700 bērni ar īpašām vajadzībām, bērni no audžu un aizbildņu ģimenēm, no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni ar cukura diabētu, bērni ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, kā arī vardarbībā cietušie bērni.

Nepaej_garam_vasara2013

 

2013.gada 29.maijā

Plānotās nometnes šī gada vasarā

Latvijas Bērnu fonds šovasar plāno noorganizēt vairāk nekā 20 bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām,aizbildņu un audžu ģimeņu bērniem visā Latvijā!

Papildus tiks rīkotas 7 specializētās nometnes vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanai . Šīm nometnēm līdzekļi tika savākti pagājušā gada Ziemassvētku labdarības akcijas ”Nepaej garām!”  laikā .

Ar plānoto nometņu grafiku var iepazīties ŠEIT.

Kontakttālrunis jautājumos par nometnēm 67542072.

Pieteikt bērnu nometnei varat aizpildot šo pieteikuma anketu ik gadu sākot ar 1.martu:

Pieteikt bērnu nometnei

Atbalstu šo nometņu rīkošanai varat sniegt zvanot uz ziedojumu tālruni 90006484 un ziedot Ls 1.*

Kā arī varat izmanto iespēju ziedot internetā: spied ŠEIT
Vai arī ziedot ar pārskaitījumu uz Latvijas Bērnu fonda rekvizītiem:

Latvijas Bērnu fonds
Reģ. Nr.: 40008018725
Konta Nr.:LV42UNLA0002000707402
Banka: A/S „SEB Banka”

* Tā kā no katra ziedotā lata SIA „Lattelecom” ietur maksu par pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu Ls 0,10 Ls + PVN par katru notikušo zvanu, tad faktiskā ziedojumu summa atkarīga no tā vai abonents samaksā rēķinu, vai neapstrīd vēlāk veikto zvanu.

 

 

 

24 Responses

 1. Tatjana Said,

  Большое, человеческое СПАСИБО за то, что даете возможность нашим детям почувствовать себя частичкой общества.Сейчас трудно всем, а детям с особыми потребностями особенно.Ваши лагеря -это доброта умноженная на заботу.Звенящий от счастья голос ребенка , рассказывающий о лагере-это лучшая оценка.
  Огромное Вам спасибо за Вашу работу!!!!
  с уважением, мама Влада.

  Posted on October 21st, 2011 at 12:04

 2. Latvijas bernu fonds Said,

  Добрый день мама Влада!
  Спасибо вам за тёплые слова, мы очень рады что ваш ребёнок получил много положительных эмоций и отдохнул в нашем лагере. Ваши слова дадут нам сил и вдохновение и дальше продолжить начатую 20 лет назад работу. Вам желаем много сил и терпения!
  С уважением Латвийский детский фонд

  Posted on November 1st, 2011 at 11:29

 3. zane Said,

  Labdien, kad būs pieejami nometņu grafiki? Interesē Jelgavas pilsēta/novads?

  Posted on February 1st, 2012 at 16:02

 4. Latvijas bernu fonds Said,

  Labdien, Zane! Šī gada vasaras nometņu grafiks būs gatavs uz maija beigām. Tomēr plānoto nometņu grafiku centīsimies ievietot mājas lapā pēc iespējas ātrāk.

  Posted on February 3rd, 2012 at 10:22

 5. Dzintra Said,

  Labdien!
  Vai nometnei noderētu galda spēles? Cik nometnes notiek vienlaicīgi un cik bērni ir vienā nometnē?

  Posted on April 7th, 2012 at 20:17

 6. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Dzintra!
  Protams, galda spēles ir visnotaļ iemīļotas bērnu vidū. Tas ir labs laika pavadīšanas veids gan bērniem ar, gan bez kustību traucējumiem…
  Vienā nometnē ir 12 – 30 bērni (atkarībā no nometnes veida) un vienlaicīgi var notikt viena vai vairākas nometnes. Nometņu grafiki būs gatavi un pieejami mūsu mājas lapā tuvāk vasarai.

  Posted on April 10th, 2012 at 9:16

 7. Dzintra Said,

  Ir varianti- uzdāvinu kādas 2-4 spēles vai iedodu uz nometņu laiku 10-15. Lūdzu atsūtiet kādu tel. nr. lai varētu izrunāt kā būtu ērtāk/izdevīgāk.
  @ – dzintrabb@gmail.com

  Posted on April 11th, 2012 at 23:13

 8. Ramona Said,

  Vai pastāv iepēja, ka varētu atrasties vieta vasaras nometnei sportiskam 15 gadus vecam manā āizbildniecībā nodotam zēnam? Intereses basketbols.

  Posted on May 23rd, 2012 at 13:00

 9. Latvijas Bernu fonds Said,

  Šajā vasarā organizējam nometnes arī bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm. Ja esat šādā statusā, tad droši piesakat zēnu nometnei: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511

  Posted on May 24th, 2012 at 8:56

 10. sanita Said,

  Labvakar! welos uzinat no kura datuma notiks nometne mezezera? mana meita velas braukt uz to nometni.

  Posted on May 31st, 2012 at 23:11

 11. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Sanita!

  Ar nometņu grafiku varat iepazīties šeit: http://www.lbf.lv/wp-content/uploads/Nomentes_2012_grafiks_www.pdf
  Pēc tam varat pieteikt meitu nometnei, aizpildot šo anketu: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511

  Posted on June 1st, 2012 at 8:23

 12. sandis Said,

  vai butu iespeja dabut finansejumu no bernu fonda prieks nometni?

  Posted on January 26th, 2013 at 19:25

 13. Latvijas Bernu fonds Said,

  Sveiki!

  Grūti atbildēt uz jautājumu. Latvijas Bērnu fonds pats organizē ik gadu nometnes. Bet noteikti var zvanīt uz mūsu tālruņa numuru – 67542072 un uzzināt ko vairāk.

  Posted on February 4th, 2013 at 12:38

 14. Kristīna Said,

  Labdien!

  Vai ir iespēja pieteikties bērnu nometnei kā brīvprātīgam darbiniekam/palīgam?
  Ja jā, tad kā un kur ?

  Posted on April 13th, 2013 at 11:48

 15. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Kristīna!

  Lūdzu atsūti vēstuli uz mūsu e-pastu: bernufonds [@] latnet.lv, kurā uzraksti savu vēlmi un iepriekšējo pieredzi darbā ar bērniem. Tad zināsim kā Tevi sameklēt vajadzības gadījumā.

  Posted on April 15th, 2013 at 12:10

 16. Maris Said,

  Cik bērnu Latvijā neapmeklē skolu?

  Cik bērnu Latvijā ir bezpajumtnieki?

  Cik bērnu Latvijā cieš no vardarbības?

  Cik bērnu Latvijā dzīvo badā vai pusbadā?

  Meklēju informāciju!

  Posted on May 5th, 2013 at 20:16

 17. Latvijas Bernu fonds Said,

  Sveiki, Māri!
  Visprecīzāko sākotnējo informāciju mēs ieteiktu meklēt statistisko datu krājumā “Bērni Latvijā”. Jaunākais krājums pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldē: http://www.csb.gov.lv/
  Pēc tam informāciju vēl var meklēt nozaru ministrijās.
  Mēs varam sniegt informāciju par vardarbībā cietušajiem bērniem tikai valsts finansējuma ietvaros.

  Posted on May 7th, 2013 at 14:41

 18. Kitija Said,

  Labdien!
  Esmu pieteikusi savu dēlu (Robertu Stepiņu) vasaras nometnei (bērniem ar īpašām vajadzībam), taču joprojām neesmu saņēmusi nekādu ziņu, kā arī Jūsus mājas lapā pagaidām vēl nav informācijas par vasaras nometņu grafiku 2013.gadam. Cik atceros pagājušajā gadā nometnes jau notika jūnija vidū, bet tagad jau tuvojas maija beigas, bet vēl nekādas informācijas. Vēlējos uzzināt kad būs pieejams nometņu grafiks?
  Paldies!

  Posted on May 19th, 2013 at 17:18

 19. Aļona Rabčuka Said,

  Labdien! Es aizpildīju pieteikuma formu nometnītei priekš dēla (Dinis Rabčuks), uztraucos, ka nav apstiprinājuma par pieteikuma saņemšanu! Un kāda ir situācija, mēs varam cerēt uz vietiņu, jo es labi saprotu, ka to nav daudz? Paldies

  Posted on May 21st, 2013 at 8:44

 20. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien, Aļona!
  Atbildi esam nosūtījuši uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

  Posted on May 29th, 2013 at 11:09

 21. Svetlana Said,

  Здравствуйте ! Моему сыну 10 лет (Raimonds Pikša) имеем инвалидность с 1 года по зрению носим очки хотелось бы в лагерь отправить ребенка страдает (писается)

  Posted on July 4th, 2013 at 16:10

 22. Latvijas Bernu fonds Said,

  Labdien!

  Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu bērna dalībai nometnē: http://www.lbf.lv/lang/lv/archives/511 Skatīsimies vai ir vēl kāda brīva vieta palikusi ar un Jums sazināsimies.

  Posted on July 4th, 2013 at 16:17

 23. Līga A. Said,

  Liels paldies LBF un tā atbalstītājiem par rīkotām bērnu nometnēm !
  Šīs nometnes dod iespēju mūsu īpašiem bērniem izrauties no četrām sienām un izbaudīt bērnību, kā veseliem bērniem. Pateicoties organizatoriem un personālam bērni jauki pavada laiku un jūtās droši.
  Droši par bērniem jūtamies arī mēs-vecākie! Tas dod iespēju arī mums atpūsties, lai ar jauniem spēkiem turpināt cīņu par mūsu bērnu veselību un labklājību!

  Ar cieņu un pateicību bērna ar īpašām vajadzībām mamma Līga A.

  Posted on July 22nd, 2014 at 14:41

 24. Sana Said,

  Labdien!
  Liels paldies par nometni MĒS – PASAULES BĒRNI, Mēžezerā un tās organizētājai Guntai Jaundzemai!
  Kristoferam ļoti tā patika. Desmit dienas pagāja ļoti ātri, jo bija piesātināts dienas grafiks. Ik dienu notika sporta nodarbības, peldēšana vakaros, radošās darbnīcas. Mājās atveda pilnu koferi ar paša gatavotām dāvanām. Liels paldies asistentei Sanitai, kas ļoti palīdzēja Kristoferam ikdienas darbiņos.
  Kristofera māmiņa.

  Posted on August 12th, 2014 at 14:05

Add A Comment